Plánované podujatia

Prehľad plánovaných odborných konferencií a seminárov, ktoré pre Vás pripravujeme, je uvedený nižšie:

momentálne nie sú plánované žiadne podujatia. O nových plánovaných podujatiach, Vás budeme informovať na tejto webstránke.

Archív podujatí

Nižšie prinášame prehľad najvýznamnejších odborných konferencií a seminárov, ktoré sme v minulosti organizovali.

Climate Conference Slovakia (CCSK 2017)

Konferencia CCSK 2017 sa uskutočnila 3.6.2017Hoteli Sheraton Bratislava a bola zameraná na riešenie zmeny klímy na Slovensku "ľudskou rečou". Vystúpili miestni, regionálni aj celosvetoví odborníci na zmenu klímy a konferenciu dopĺňalo viacero sprievodných podujatí v mieste konania.

Informácie o konferencii z médií:

RTVS http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/127100#1008

TA3 http://www.ta3.com/clanok/1106700/to-co-sa-pred-20-rokmi-javilo-ako-desiva-prognoza-sa-dnes-naplna.html

TREND https://www.etrend.sk/firmy/ignorovat-to-nas-vyjde-draho.html

FACEBOOK https://www.facebook.com/milan.lapin.98?pnref=story

   

 

Investície a štátna pomoc na Slovensku 2016 

Odborná konferencia Investície a štátna pomoc na Slovensku sa uskutočnila  8. decembra 2016 v Hoteli Sheraton. Išlo už v poradí o tretí ročník v tomto formáte. Hlavnou témou boli možnosti získania štátnej pomoci na projekty v priemysle, službách a cestovnom ruchu. Osobitnou témou panelových diskusií boli projekty zamerané na inovácie a výskum/vývoj, pričom pre všetky typy projektov boli analyzované možnosti využitia rôznych typov pomocí vrátane investičnej pomoci, nenávratných finančných príspevkov z fondov EÚ, dotácií zo špecializovaných programov vymedzených z bežných operačných programov a pod.

Konferencia prebehla formou interaktívnych diskusných panelov do ktorých sa mohli zapojiť priamo, alebo anonymne cez on-line aplikáciu, všetci účastníci vyjadrením svojich názorov, či kladením otázok rečníkom.

K speakrom konferencie patrili Klaus-Otto Junginger (zástupca riaditeľa pre regionálnu pomoc, Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž/Európska komisia, Brusel), Lenka Bartoňová (špecialista na štátnu pomoc, senior manažér, PwC Slovensko), Tunde Kis (viceprezidentka, Národná agentúra na podporu investícií v Maďarskej republike/Hungarian Investment Promotion Agency - HIPA), Eva Ruppová (programy na podporu turizmu, Odbor Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky), Renáta Bláhová (audítor, daňový poradca a partner, BMB Leitner, k.s.), Martin Schnabl (CEO, Pankl Automotive Slovakia s.r.o.), Sylvia Hrušková (CEO, GOLF INTERNATIONAL s.r.o.), Martin Húska (generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, Ministerstvo hospodárstva SR), Martin Gondár (R&D poradca, SmarTech Solutions SK, s.r.o.), Viera Petrášová (Národný kontaktný bod pre Inovácie v malých a stredných podnikoch, Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky) a ďalší odborníci.

Na konferencii bolo prítomných 108 účastníkov, zástupcov verejného a súkromného sektora vrátane príjemcov štátnej pomoci, záujemcov o granty a dotácie a pod. Konferenciu moderovala Daniela Piršelová, moderátorka relácie Biznis v televízii TA3.

   

Fotogaléria z konferencie sa nachádza tu. Krátky video zostrih je zverejnený na You Tube na tejto stránke.

 

Property Investment Forum 2016- Industrial Real Estate 

Druhý ročník konferencie Property Investment Forum, ktorý bol zameraný na trh priemyselných nehnuteľností, existujúce a nové priemyselné parky, témy e-commerce/e-shopy, daňové aspekty vlastníctva/prevádzky priemyselných areálov, nové trendy v oblasti digitalizácie priemyslu a facility managementu, sa konal 6.10.2016 v Hoteli Devín (Bratislava).

K speakrom konferencie patrili Joerg Kreindl (Senior Director, CBRE), Tomáš Budař (Regional Director, CTP Park), Ján Rybárik (Riaditeľ odboru regionálnych kancelárií, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu- SARIO), Monika Berežňáková (Accace), Martin Baláž (Director/Leasing&Development, Prologis), Ján Slávik (Managing Director, Studio Moderna), Peter Ďanovský (Partner, TPA Group), Ivo Kovačič (Head of Solutions in System Integration, Atos), Ladislav Piršel (SAFM), Tomáš Ostatník (Head of Industrial, CBRE) a ďalší. Podujatie moderoval Tomáš Liška (Leasing and Development Director, Trigranit Development).

Na konferencii bolo prítomných 67 účastníkov, ku ktorým patrili zástupcovia developerských a správcovských spoločností, stavebných spoločností, technických a realitných poradcov, miest a obcí, advokátskych kancelárií a ďalších organizácií.

  

                                                                                                             

SLOVAK PPP & INFRASTRUCTURE Forum 2016

Dňa 21.4.2016 sa v Grand Hoteli River Park v Bratislave uskutočnila odborná konferencia SLOVAK PPP & INFRASTRUCTURE Forum 2016. Konferencia bola zameraná na podporu a rozvoj verejnej infraštruktúry, projektov verejno-súkromných partnerstiev (PPP) a projektového financovania. K hlavným témam patrili cestné a železničné PPP projekty na Slovensku, v ČR a regióne, zdravotníctvo a nemocničné PPP projekty, obstarávanie dodávateľov v stavebníctve a transparentnosť transakcií, finančné trhy, financovanie infraštruktúrnych projektov a PPP finančné uzavretie. Prítomných bolo 89 účastníkov. K rečníkom konferencie patrili Radim Jančura (majiteľ, RegioJet), Róbert Auxt (generálny riaditeľ, Národná diaľničná spoločnosť, a.s.), Ing. Luděk Sosna, Ph.D. (riaditeľ odboru stratégie, Ministerstvo dopravy, Česká republika), Nasser Massoud (Executive Board Director, Global Head of Transactions InterHealth Canada), Lennart Persson (líder projektu PPP nemocnice Karolinska Solna, Švédsko), Andrej Leontiev (Partner, TaylorWessing, Bratislava), Vladimír Vaňo (Head of CEE Research, Chief Analyst, SBERBANK Europe AG, Bratislava), Ian MacFarlane (Director, J.C. Rathbone Associates Limited, Londýn, Veľká Británia), Abhishek Sachdev (zakladateľ/spoločník, Vedanta Hedging Limited, Londýn, Veľká Británia) a ďalší. Konferenciu moderovala Daniela Piršelová z televízie TA3.

      

Fotogaléria z konferencie sa nachádza tu.

                                                                                                             

Investície a štátna pomoc na Slovensku 2015

Konferencia sa uskutočnila 15. decembra 2015 v Hoteli Sheraton v Bratislave. Podujatie prebehlo formou prezentácií a diskusného panelu, v poobedňajšej časti mali účastníci možnosť zúčastniť sa osobných konzultácií k danej problematike. Program zahŕňal štátnu pomoc a rozvoj regiónov vrátane nových nástrojov podpory znevýhodnených okresov, nového zákona o investičnej pomoci a nového nariadenia o intenzitách investičnej pomoci. V praktickej časti konferencie sme hovorili o aktuálnych príležitostiach na čerpanie grantov a dotácií, skúsenostiach z praxe a z regiónov, ako aj o nových významných investičných projektoch. Zúčastnilo sa takmer 90 účastníkov, vrátane 75 zástupcov firiem z rôznych odvetví priemyslu a služieb. K prezentujúcim patrili Axel Mallener (CEO, Brose Bratislava spol. s r.o.), Petra Štrbová Marková (Odbor priemyselného rozvoja a investícií, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky), Božena Igliarová (Vedúca oddelenia investičnej pomoci investorom, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny), Michal Hort (EOS Innovazioni) a ďaľší. Podujatie moderovala Michaela Kertészová, rozhlasová moderátorka.

  

 

Property Investment Forum 2015- Offices & Retail

Konferencia so zameraním na vybrané otázky asset managementu, property managementu a facility managementu ako aj transakcií v oblasti komerčných nehnuteľností a retail(u) sa konala 1. októbra 2015 v Hoteli Devín v Bratislave. K hlavným témam podujatia patrilo pokrízové oživenie Slovenského a regionálneho trhu, apetít investorov a nové príležitosti, súčasné podmienky financovania projektov a transakcií, kľúčové aspekty pri realizácií transakcií a skúsenosti z praxe, faktory ovplyvňujúce úspešnosť realizovaných projektov, lízingové zmluvy a výzvy, ktorým čelia lízingoví manažéri, property management a facility management v praxi.

Zúčastnilo sa 83 zástupcov investičných spoločností, developerov, stavebných spoločností, správcov nehnuteľností, financujúcich inštitúcií a bánk, poskytovateľov realitných služieb, finančného a právneho poradenstva ako aj z iných oblastí. K speakrom podujatia patrili Ermanno Boeris (Managing Partner, Colliers International), Peter Chovanec (Head of Corporate Banking, OTP Banka Slovensko), Peter Jánoší (Country Head Slovakia, P3 Logistic Parks), Jozef Futrikanič (Riaditeľ odboru financovania nehnuteľností, ČSOB), Branislav Kováč (Partner pre dane, VGD Slovensko), Tomáš Liška (Leasing and Development Director, Trigranit Development), Radovan Mihálek (Leasing Director, BBC 1 Plus), Robert Daniš (Partner, Wilson & Partners), Pavel Klimeš (Senior Director, CBRE), Peter Brestovanský (Riaditeľ divízie komplexnej správy nehnuteľností, COFELY), Daniel Kúth (Senior Consultant, Jones Lang LaSalle), Karol Hederling (Člen predstavenstva, SAFM) a ďalší. Podujatie moderovala Katarína Beňová z RTVS.  

     

 

Slovak PPP Forum 2015

Dňa 26. marca sa v Hoteli Devín v Bratislave uskutočnila konferencia Slovak PPP Forum 2015.

Zúčastnilo sa 103 hostí zo Slovenska aj zo zahraničia, ktorí mali možnosť vypočuť si prednášky a zapojiť sa do diskusných panelov na témy súvisiace s rozvojom verejnej infraštruktúry a verejných služieb v Slovenskej republike.

K prezentujúcim patrili slovenskí a európski lídri v rôznych oboroch, napr. p. Oliver Wagner (Executive Vice President, HOCHTIEF PPP Solutions), John Seed (Head of infrastructure finance, Mott MacDonald), Marek Herbst (CEO, ŠKODA CITY SERVICE, s.r.o.), Gabriel Horváth (Hlavný analytik, SZRB Asset Management, a.s.), Marcel Babczynski (Head of Infrastructure Advisory, Erste Group Bank AG), Martin Schlor (CFO, Meridiam) a ďalší odborníci z poradenského, bankového, a stavebného odvetvia ako aj predstavitelia štátneho a verejného sektora. Podujatie moderovala Monika Vozárová z CVTI SR.

    
                                                        

                                   

Štátna pomoc na Slovensku 2014

Prvá odborná konferencia o štátnej pomoci v Slovenskej republike a praktický workshop pre poskytovateľov pomoci, firmy (príjemcov) a profesionálnych poradcov sa konala dňa 9. decembra 2014 v Hoteli Devín v Bratislave.

K hlavným témam patrili európske pravidlá poskytovania regionálnej štátnej pomoci 2014 - 2020, blokové výnimky pre poskytnutie pomoci a individuálna pomoc, predchádzanie poskytovaniu nezlučiteľnej pomoci- využívanie schém v praxi, investičné stimuly na podporu priemyslu a služieb- príprava projektov, schvaľovanie a efektívne čerpanie pomoci, reporting, nové formy pomoci- super odpočet výdavkov na výskum a vývoj. Konferencia prebehla formou diskusných panelov, prezentácií, odborných diskusií a osobného networkingu.

Na konferencii bolo prítomných 71 účastníkov. K rečníkom a účastníkom diskusných panelov patrili Rastislav Chovanec (štátny tajomník ministerstva hospodárstva), Klaus Junginger (zástupca riaditeľa pre regionálny rozvoj, DG COMP, Európska komisia), Lenka Bartoňová (manažér, PwC), Renáta Bláhová (partner, BMB Leitner), Ivan Kukučka (riaditeľ závodu, Semecs), Andrej Králik (vedúci politickej sekcie, stále zastúpenie EÚ v Bratislave) a ďalší.

    

Fotogaléria z konferencie sa nachádza tu.                                                       

 

Slovak PPP Forum 2014

Odborná konferencia zameraná na rozvoj verejnej infraštruktúry a verejných služieb sa uskutočnila v stredu 9. apríla 2014 v Hoteli Devín v Bratislave. Na konferencii sa zúčastnilo 88 hostí- predstaviteľov verejného sektora (približne 25%) a súkromných spoločností (približne 75%). Väčšina účastníkov zastupovala stavebné spoločnosti, finančných, technických a právnych poradcov, developerské spoločnosti, komerčné banky a multilaterálne banky, ale zastúpené boli aj spoločnosti z iných odvetví. K hosťom konferencie patrili aj veľvyslanec Belgického kráľovstva v Slovenskej republike p. Lepage a veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku p. Weifang.

Konferencia bola zmesou prezentácií a panelových diskusií na témy posledného vývoja na trhu PPP projektov v Európe, dostupnosti EÚ fondov v novom programovom období 2014-2020 na rozvoj dopravnej infraštruktúry, doterajších skúseností s cestnými PPP projektmi v SR a výhľadom nových projektov (D4/R7), hybridných foriem financovania infraštruktúrnych projektov (Slovenský investičný holding), PPP projektom v zdravotníctve (nová PPP nemocnica v Bratislave), verejnému obstarávaniu a PPP projektom v regiónoch, mestách a obciach.

K rečníkom podujatia patrili Pavel Takáč (poradca generálneho riaditeľa, NDS), Ľubomír Palčák (generálny riaditeľ, Výskumný ústav dopravný), Eric Genetre (CEO, Granvia), Ivan Poprocký (riaditeľ, Inštitút zdravotnej politiky, ministerstvo zdravotníctva), Paul Smith (partner, CMS Cameron McKenna), Francesco Ferrari (partner, DLA Piper Italy), Ján Azud (partner, Ružička Csekes a člen rady ÚVO), Ľudovít Mičínský (partner, Rowan Legal) a ďalší.

  

inPagewebsites with AI, domain and webhosting